Burka yasağı karışması

İngiltere’de yapılan anketler, insanların çoğunluğunun yasadışı kabul edilmekten hoşlanabileceğini öne sürüyor. Argümanlar güvenlik, kadınların özgürlüğü ve daha entegre bir nüfusa sahip olma arzusu ile ilgili ve önemli. Sorunun ötesinde, ulusların kendileri için hükmetmesi gereken bir şey var. Ancak tipik bir yanlış müdahalede bulunma eylemi Avrupa Konseyi, bir yasağın insan haklarının ihlali olduğuna karar verdi. Orada yaşayan insanların haklarına zarar vermenin en iyi olacağına karar verme özgürlüğümüze sürekli saldırılar mı var? Uluslar, İngiltere, Fransa veya diğerleri, hızlı değişen bir dünyanın zorluklarıyla nasıl başa çıkılacağına karar vermekte özgür olmalıdırlar.

Bir cevap yazın