TOPLAM Cumartesi

Bu kategorinin hangi kategoriye girdiğini tahmin etmenin hiçbir ödülü yok (Tamam, bu yüzden başlık ve zaman dilimi biraz hediye ediyor.) , alaylı ve genellikle şüphe ediyor (evet, bu tekrar tekrar kullanmak istediğim telafi ifadelerden bir diğeri): evdeki eğlencemiz için. Saturday Night Takeaway’in hoşuna gidiyorsanız .

Bir cevap yazın